Senaste inläggen

Av Ben Messaud - 1 juli 2016 19:23

Ramadan vår älskade gäst

Nu håller den älskade gästen på att lämna oss efter drygt tre veckor. Vad gör vi sedan, när den inte längre är bland oss. Vad har vi lärt oss av den?  Har det skett någon förändring i vårt sätt att utöva islam och att vara muslimer. Ingen tvekan om att det har gått fort och det återstår nu bara att utvärdera denna heliga månad, sätta betyg på oss och dra lärdomar för en fortsatt väg i livet som muslim. Denna utvärdering bygger på en granskning av tre viktiga saker som hör till Ramadan.

  1. Ramadan är Koranens månad: För Koranen nedsändes först helt (verbet Anzala) i en natt (lailato lqadr) i Ramadan och sedan uppenbarades den i verser (verbet Nazzala) vid olika situationer under 23 år. Profeten Muhammed salla Allaho aleihi wa sallam, läste genom den för Gabriel under Ramadan och det sista året i hans liv (salla Allaho aleihi wa sallam) läste han den för ängeln två gånger under Ramadan. Eftersom det är vår plikt som muslimer att lyda profeten och följa honom (många verser i koranen uppmanar oss att lyda Allah och lyda hans sändebud) så bör vi ägna större tid åt koranen, särskilt under Ramadan. Har vi gjort detta, och i hur stor utsträckning har vi gjort det? Är vi nöjda med den tiden vi har ägnat åt Koranen under de alla fastedagarna?
  2. Ramadan är tålamodets och toleransens månad. Den heliga månaden är ett test på vår tålamod i dess tre former:

a) Tålamod vid olika slags prövningar och det som kan drabba oss som citat: ”rädsla, hunger, minskade resurser och förekomst av död och brist på skördar, ge glädjebudskap till de tålmodiga (versen 155 i Kap.2 Al Baqarah)

b) Tålamod för att göra de krävande plikterna och praktisera islam: s.k fem islams pelare. De kräver ansträngningar för att göra dem ordentligt och i enligheten med Sunnah. (Assabr 3ala atta3at)

c) Tålamod med att kämpa för att inte dras in i de lockande syndernas fälla. 

Hur var det med den saken? Känner vi att vi har haft ökat tålamod under Ramadan? Har vi t.ex stått emot frestelsen att hämnas vid ett provocerat bråk? Har vi lärt oss att säga ”nej, jag gör inte något dumt nu för jag fastar?

3: Ramadan är Generositetens månad. Det är känt enligt en äkta hadith att profeten Muhammed var mest generös under Ramadan. Månaden är ett utmärkt tillfälle att ge bidrag och hjälpa de fattiga.  Har vi noga följt Koranens och profetens många uppmaningar att ge bidrag till välgörenheten och hjälpa de fattiga och nödställda? Tänk på hadithen: "Frukta Helvetets eld även med en liten bit av en dadel" (att ge bort). "Ittaqo annar wa lawo bishiqi tamra"

Dessa tre saker som speciellt förknippas med Ramadan ger otroligt stora belöningar. I Koranen hittar många verser som bekräftar att Allah älskar de tålmodiga (Yohibbo Assabirin) och Allah är med de tålmodiga (Ma3a assabirin). Vi kan också läsa att Allah älskar de generösa och att Allah är med de generösa. Vi kan också läsa om den stora belöningen som utlovas dem som flitigt omnämner Allah och gör ”Thikr” ofta eller reciterar Koranen. Ju mer de kan koranen och läser den ju högre når de upp i Paradisets toppnivåer.

Ett säkert tecken på att man har lyckats med Ramadan är att fortsätta med de goda vanorna vi hittills har skaffat oss. Det är lätt att hamna i gamla rutiner som gör att vi glömmer Ramadan. Ett sätt att komma ihåg och få motivation att bli bättre är att rita en tabell med fyra kolumner och trettio rader. Den första kolumnen för datum i varje månad (se modellen nedan). Den andra kolumnen för Koranläsning, den tredje för Tålamod och tolerans, den fjärde för Hjälp till fattiga.

 


Datum för dygnet

Koranläsning

Tålamod och tolerans

Bidrag till välgörenhet

1

+(ett plus =en kvarts läsning)

+ (ett plus = en händelse som kräver tålamod

+ (ett plus =ett bidrag för Guds skull)

2

   

3

   

4

   

5

   

6

   

7

   

8

   

9

   

10

   

11

   

12

   

13

   

14

   

15

   

16

   

17

   

18

   

19

   

20

   

21

   

22

   

23

   

24

   

25

   

26

   

27

   

28

   

29

   

30

   

  

 Efter varje månad kan vi plussa ihop antal plus för varje kolumn och se om vi verkligen har blivit bättre muslimer och om Ramadan har påverkat oss i positiv riktning eller inte. Vi kan också se våra brister och vad vi har missat. Vi kan också då dra slutsatser och lärdomar och bättra oss dels genom att åkalla Allah om hjälp och dels genom att fylla kommande dagarna med det som fattades tidigare.

Oh Allah! hjälp oss att ständigt åminnas Dig och tacka Dig och dyrka Dig mycket bättre= "Allahomma a3inna 3ala thikrika wa shukrika wa hosni 3ibadatika" Ameen.

ANNONS
Av Ben Messaud - 25 februari 2016 23:10


Typ Datum & tid

Garanterad försörjning för "arbetslös" 2012-03-29 00:28:00

Lugn, sansad och otroligt intelligent     2012-03-28 01:10:00

En mycket bra affär                               2012-03-25 23:53:00

Loqman den vise                                     2012-03-24 01:02:00

Ny historia som kan göra dig klokare  2012-03-22 12:41:00

En sann historia att berätta för andra   2012-03-18 02:03:00

Spännande historia från 600 talet         2012-03-17 02:28:00

Kryddstark historia                                2012-03-14 18:08:00

Kvinnor och män är olika                     2012-03-13 00:26:00

Läs, du ångrar inte dig                             2012-03-09 00:16:00

Vad sägs om denna historia?                   2012-03-07 00:54:00

En till historia att beundra och avnjuta  2012-03-05 23:37:00

En lärorik historia att ha på minnet     2012-03-03 23:26:00

Meningen för dig också väl?                 2013-03-30 00:20:00

Hur Koranen blev till                             2013-03-27 22:46:00

Lär dig arabiska nu. Det är aldrig för sent.         2013-03-05 17:02:00

En färsk historia med oväntad vändning              2013-03-01 20:38

Lätt att lyckas om man vill.                            2013-04-06 16:41:00:00

Meningen för dig också väl? 2013-03-30 00:20:00

Hur Koranen blev till Text 2013-03-27 22:46:00

Lär dig arabiska nu. Det är aldrig för sent.  2013-03-05 17:02:00   

Konsten att  vara och bli en god och lycklig muslim 2013-02-22 21:49:00

En färsk historia med oväntad vändning 2013-03-01 20:38:00

Koncentrationen i bönen: ett måste 2014-02-03 11:49:0

Vi behöver formatera våra hjärnor och våra hjärtan Text 2013-02-21

Öppna ditt hjärta du också  2013-02-20 16:47:00

Njut av denna läckerhet   2013-02-20 16:09:000

Vänta inte för länge, skynda lagom                       2013-05-13 19:48:00

Hur man reparerar sina misstag.                            2013-06-12 10:49:00

Något värdefullt för alla                      2013-06-11 16:09:00

Sunna i Koranen              Text             2014-11-27   17:44:00

Vad är Sunna?                  Text             2014-11-27    17:39:00

Islam och massmedia        Text            2012-01-31   22:38:00

 Mänskligheten på väg mot sitt slut      Text              2012-01-25 14:01:00

 Guds kärlek, hur får du den?              Text              2012-01-18 16:05:00

 Oerhört viktigt för muslimer               Text              2012-01-12 23:59:00

 Om evolutionsteorin                           Text                2012-01-07 01:15:00

 Oförglömligt integrations kalas           Text              2012-01-04 22:11:00

 När kommer "den arabiska våren" hit? Text 2012-01-03 18:13:00

 Rök din sista cigarett, det är nytt år 1433 !!! Text 2012-01-02 22:47:00

Nya upptäckter om Universum             Text              2012-02-27 22:07:00

 Islam har Rätt om Jesus  Text              2012-02-26 23:11:00

 Guds Vackra Namn med förklaring Del V              Text 2012-02-18 20:30:00

 Guds Vackra Namn med förklaring Del IV             Text 2012-02-18 20:23:00

 Guds Vackra Namn och deras förklaring Del III    Text 2012-02-18 20:12:00

 Guds Vackra Namn och deras förklaring Del II     Text 2012-02-18 19:23:00

 Guds Vackra Namn och deras förklaring Del1       Text 2012-02-18 19:14:00

 God kännedom om Gud, en plikt för varje muslim Text 2012-02-18 18:48:00

 Trons viktiga frågor inom islam.         Text            2012-02-18 14:40:00

ANNONS
Av Ben Messaud - 9 februari 2016 16:10

Vem vill ha friska barn och vem vill ha sjuka? Vem gör att de blir friska och vem gör att de blir sjuka?

 

En sann muslim litar både på och till Allah i allting han/hon gör eller tänker göra. Oavsett vilka svårigheter man möter, så har man allt att vinna med att tro gott om Gud och använda sig av de tillåtna medlen för att nå sitt mål. Ett exempel är följande: En muslimsk gravid kvinna, ber Gud om bra förlossning och friskt barn. Sedan följer hon programmet med undersökningar och kontrollen av graviditeten och allt detta som kallas ”Al akh-tho bi ll-asbab”, dvs användning av medlen, samt avstå från allt otillåtet. Det finns unga muslimska kvinnor som tyvärr röker. Det är en katastrof. De löper stora risker för sig själva och för sitt foster om de blir gravida. För dem andra som inte röker eller dricker alkohol (vin, sprit) är det utmärkt att lyssna på Koranen som är ett botmedel (ashifae) , ett lugnande (assakina), en barmhärtighet (arrahma) en bra vägledning (hodann) allt detta goda för de troende enligt flera verser (mer än fyra) i koranen. Och fostret har en utvecklad hörsel och Allah subhanaho, har upprepade gånger sagt i koranen att Han ger människan hörsel först och ögonen (synen) efter. Det som är speciellt för graviditeten och förlossningen kan nämnas här:  

Muhammed Ibn Salih Al Otheimin en av storheterna i modern tid, dog för c:a 15 år sedan blev tillfrågad om det finns kända verser i Koranen som läses speciellt för att underlätta förlossningen och allt kring den för den gravida kvinnan då svarade han så här (rahimaho Allah):

Jag vet inget om detta från den äkta ”Assunnah”. Men om man läser för den gravida kvinnan före och under förlossningen det som pekar på underlättande som versen: ” Allah vill göra lätt för er, inte göra det svårt....(del av versen nr 185 från Kap.2 Albaqarah) och detta medan man pratar om graviditeten och förlossningen och som när Allah säger: i sura nr. 99 Azzalzallah” När Jorden skakar våldsamt och den släpper ut sina laster (eller sitt innehåll) och människan säger: ” Vad är det med den? Då kommer den att berätta sina nyheter..osv) Allt detta är nyttigt in sha Allah och det är prövat. Och hela Koranen är ett tillfrisknande (shifaae) om den som läser för den som berörs och båda tror på effekten och den påverkan den ger för att Allah har sagt: ” Vi nedsänder av koranen det som är botmedel (tillfrisknande: ashifaae) och barmhärtighet för de troende och det ger bara fördärv och förlust för oförrättens folk.” Vers nr: 82 sura 17. Al Isra.  Till detta lägger jag: verserna 5 och 6 i sura 94 Asharh som lyder: ”Med svårigheten förvisso finns lättnad, med svårigheten förvisso finns lättnad”

Obs: De lärda säger att Allah använt svårigheten i bestämd form med Al- 3osr alltså en svårighet, medan lättnad är i obestämd form vilket innebär att lättnader är många och lättnaderna här i versen vinner mot den svårigheten. Wa Allaho A3lam= Gud vet mest och bäst.

Vi har också en hadith för vad man säger vid en svårighet av något slag: ”Oh Allah inget är lätt utom det du gör lätt och Du, om Du vill, gör det svåra lätt”

Må Allah ge friska barn till alla som gör allt tillåtet för att få dem. Ameen 

 

Av Ben Messaud - 12 januari 2016 10:20

I Allahs Namn, Världarnas Herre, den enda Gud, Barmhärtige och Nådrike, Skapare av allting: Det goda att följa och göra och det Onda att undvika och fly ifrån.

 

Runt kl. åtta på morgonen en kall, fuktig och grå dag (16-01-12) möts jag av att mina lungor snabbt fylldes med en mycket äcklig tobaksrök av en typ jag aldrig har känt förut. Det var så äckligt att jag övervägde att vända hem utan att be där. Och detta i entrén på en liten och trång moské bönelokal med en liten hall och trappor upp. Eftersom tobaksröken är relativt varm så fyllde den trappuppgången helt och trängde i alla hörn så att den som går upp får även kläderna smittade av den förbaskade röken.

 

Helt kass!

 

Man undrar hur dessa människor tänker och lever, hur deras stackars barn har det hemma. Vad blir av dem när de får allergier och astma pga deras hemska föräldrar. Det minsta man kan säga är att det är ytterst haram. Att dessutom göra detta i en moskéentré är värst. Det visar att den personen inte har någon respekt för Gudshus, ingen respekt för människor som mår dåligt av de gifter de får i sig, när de söker sig till bönelokal för att göra sin plikt. Ingen respekt för Änglarna som enligt hadith besväras av dålig lukt. Förbudet visserligen gäller de som äter lök eller vitlök och går till moské. Vitlök kan besvära de som kommer i närakontakt med muslimen som ätit vitlök. Och det är strikt förbjudet att störa och äckla en annan muslim av den lukten. Vitlöken är annars hälsosam. Det går inte att jämföra med skador och besvär av tobaksröken som når och äcklar många muslimer under sin viktiga plikt. Dessutom så är tobakslukten giftig. Det bildas runt 3000 hälsofarliga kemikalier plus baciller från rökare och allt detta får en icke rökare muslim med sig i sina lungor och sina kläder.

 

Vet du vad som finns i koranen och sunna?

Det finns både i koranen och äkta hadither texter som förbjuder allt som skadar hälsan. Kroppen och hälsan betraktas som en gåva från Gud. Den värdefulla gåvan ska normalt vårdas och uppskattas och inte förstöras och även slöseriet med pengar som rökning förbjuds. De som slösar pengar i onyttiga och dessutom skadliga saker räknas som Satansbröder i en känd koranvers (ikhwanu Ashayatin). En koranvers i sura Aaraf (kap. 7) säger att profeten Muhammed (sws) har sänts för att förbjuda det äckliga och dåliga (Al khabaeth) och påbjuda det goda (Attayybaat). En annan vers i Sura Albaqarah Kap. 2, varnar starkt för att muslimen utplånar sig själv genom hemska handlingar. ” Kasta inte er själva (med egna händer) in i döden (attahlokah). Islam förbjuder också självmord och betraktar det som en av de värsta synder en muslim kan begå. Sura ”Kvinnorna” (Annisae, kap. 4) förbjuder självmord och underförstått handlingar som leder till det. Det värsta straffet får den som dödar sig själv. Och rökningen dödar ju. Varje cigarett som röks är egentligen ett självmords försök. Och du som röker och vet allt detta ska också veta att du kan sluta röka om du verkligen vill det. Du har många anledningar att sluta och nu:

Du vill vara god muslim, du vill ha en god hälsa, du vill inte riskera att dina närmaste får allergier och dina baciller i sig och kanske dör av passiv rökning, du vill inte att dina tillgångar slösas i något äckligt och skadligt, du vill inte dö en plötslig död, i ”almaasiya” (under ett tillstånd av synd) och förstöra alla dagars böner du hittills har gjort. Om du varje gång koncentrerar dig i bönen och ber Gud bli för alltid kvitt rökningen och du är ärlig med dig själv, så lyckas du till slut.

 

Ett viktigt råd:

 

Någon gång särskilt när du gör ”sudjud” (nedfallande på knä med pannan på golvet: eng. prosternation) och dessutom på en fredag, kommer (in sha Allah) Gud att besvara din bön och gör dig fri från rökning. Vi (och alla som läser detta) ber Allah om hjälp för att alla dessa rökare lyckas sluta röka snarast. Enligt en vers i koranen säger Allah, ”be Mig så besvarar jag er” I en annan vers säger Han: Han besvarar den som ytterst är i nödfall när han/hon ber Mig” De muslimer som fortsätter röka utan att försöka sluta har ingenting att skylla på.

Oh Allah visa för oss det goda att följa och det onda att undvika Ameen!      


Av Ben Messaud - 4 januari 2016 01:47

 

I Guds, den Barmhärtige Förbarmarens Namn. 

 

Rädslan i sig kan vara av två typer: Den positiva rädslan som bygger på en realistisk bedömning av vad som orsakar rädslan. Denna typ är inte förlamande utan den driver den rädde att reagera sansat och förnuftigt. Den negativa rädslan som förstärks och övergår till ett sjukligt tillstånd och en fobi. Varför Gud har börjat dessa kriser med rädslan i versen vet exakt ingen. Kanske för att rädslan är något som är gemensamt med de övriga mer konkreta orsakerna till krisen. Vi har i Korannen liknande verser där Gud börjar med det allmänna och sedan beskriver Han och konkretiserar de övriga exemplen med specifika termer. ”Wa Alwalidatu yurdiena awladahonna hawlaini kamilayn: I det längsta kapitlet 2 står det många exempel som detta: "Mödrarna ska amma sina bäbisar i två hela år (allmänt och sedan en detalj) för dem som vill fullborda en komplett amningstid”. I sura Annisae (kvinnorna kap. 4) ” Gift er då med två (äkta fruar= polygami), tre eller fyra, men om ni är rädda för att bli orättvisa, så håll er till en (fru)” Många andra exempel som i början ger en frihet men sedan begränsas den friheten av vilkor som ibland är svåra eller t o m nästan omöjliga att uppfylla.

Åter till andlig vård:  

Al khauf: dvs Rädslan: I min mening ska inte en andlig vårdare räkna med att ta bort all rädsla. För det går inte att göra det heller. Att skapa förståelse för det som orsakar rädslan är betydligt effektivare än att satsa på att få bort hela rädslan.       

"Hungern kan också utlösa en kris". Det är inte helt säkert att människorna alltid har tillgång till mat och i tillräcklig mängd. Ser man på de områden som ofta drabbats av svält på grund av krig och torka, så förstår man vidden av hungerkatastrofer.

"Brist på tillgångar eller resurser". Dessa brister gäller både nationer och individer.

"Minskat antal liv eller förekomst av död": Detta kan syfta på katastrof som drabbar vissa familjer efter en s.k naturkatastrof (jordbävning, torka, översvämning, bränder) eller andra olyckor.

Minskade skördar: en konsekvens av torka, översvämning och bränder. De kan leda till svält, krig osv.

Oavsett hur omfattande krisen är så är det människor som till slut blir drabbade. Var och en av dem reagerar olika starkt. Den som lyckas stå ut med krisen blir segraren. De exemplen som nämns i versen täcker alla typer av kriser som kan beröra alla människor. Alla har anknytning till livet och döden och ångesten som blir en normal följd av dem. Eftersom krisen uppfattas olika av olika människor så är den andliga vården ett behov som också varierar från individ till individ. Ålder och kön, samt tidigare erfarenheter av kriser gör reaktionerna och behoven olika. Här gäller det att anpassa den andliga vården till individen, vad han eller hon känner just då och vad han/hon förväntar sig att få av andlig vårdaren. Detta är inte alltid lätt, med tanke på att den vårdbehövande befinner sig i ett ovanligt katastrofstillstånd som gör offret frustrerat och förvirrat. Å andra sidan så vet man från båda hållen att känslan av att en andlig vårdare har engagerat sig i situationen ger en lättnad. Bara några tröstord kan ge en snabb och positiv effekt. Vi vet också av studier och erfarenhet att människor har vissa reaktionsmönster gentemot kriser och kännedomen av dessa mönster kan hjälpa vårdaren att vara effektivt hjälpsam. Utifrån dessa allmänna kunskaper kan man skräddarsy en individanpassad andlig vård på plats. Det finns dock vissa problem som andligvårdaren måste lösa under sitt vårdarbete.

Hur mycket engagerad i den sorgen eller krisen ska han/hon vara? Hur mycket distans ska han/hon ha till själva katastrofen? Hur mycket empati och medkänsla ska han/hon visa? Har han/hon en mental styrka och förmågan att hitta sin roll som vårdare?

Här i början tar jag upp några av de frågorna jag ställde i inledningen. Dessa kriser är ett verk av människorna själva. Kapitel sura "Arroom" har en vers som beskriver de katastrofer människorna har orsakat för sig själva: Allah säger: "Fördärvandet och förstörelse har visat sig överallt på jorden och på haven på grund av människornas handlingar för att Gud låter dem smaka något av det hemska de har gjort och för att de återvänder"

(till Honom) Det blir in sha Allah i ett annat tillägg.

Må Allah Gud ge stöd och tröst till alla människor som tror gott på Honom och som drabbats av kriser och katastrofer. Ameen.

 

Av Ben Messaud - 4 januari 2016 01:41

Alla människor har in sha Allah nytta av detta. 

 

Följande skrift har syftet att ge grundkunskaper i hur man som muslim själv tacklar svåra situationer och hur man ger andlig vård när en människa befinner sig i en krissituation. Inom islam har vi en lång tradition (mer än 1400 år) om hur man ger stöd och tröst till dem som direkt eller indirekt har drabbats av hemska händelser. Den traditionen bygger på Koranen och Sunna och har alltid fungerat spontant och på naturligt medmänskligt sätt utan att någon kallar den för andlig vård.

 

Följande frågor diskuteras.

 

Vad är andlig vård?

I vilka situationer kan man tala om andlig vård?

Är en bra andlig vårdare den som har lång erfarenhet av andlig vård?

Är en bra andlig vårdare någon som har goda kunskaper om islam? Krävs det ett starkt psyke för att ge god andlig vård?

Har alltid en bra andlig vårdare empati med den som är drabbad av kris?

Är empatin något man kan träna sig till och skaffa eller är den en medfödd egenskap hos vissa människor?

Med andra ord: Är andlig vård något som går att lära sig eller är den en medfödd och ärvd talang som vissa människor har fått?

Är andlig vård lika för alla människor eller kan den variera från individ till individ?

Ges andlig vård bara till de som är troende eller ges den till alla som vill ha den?

Kan den som inte är troende ge andlig vård till en troende och tvärtom?

Hur bedömer man att en andlig vård har gett resultat?

Kan en bra andlig vård rejält minska effekten av en kris hos vårdbehövande?

Vad är en krissituation?

En kris kan vara olika och i detalj uppfattas och upplevs olika. I sura Al Bakarah (kap. 2) kan man läsa följande vers som kortfattat beskriver vad som kan vara en krissituation. ”Vi kommer visserligen att utsätta er för (prövningar) lite rädsla och hunger och minskade resurser och minskat antal liv och minskade skördar så ge glädjebudskapet till de tålmodiga som när de drabbas av en olyckshändelse säger ”vi tillhör Allah och till Honomåtervänder vi. Dessa får välsignelser från sin Herre och Nåd och det är de som blir vägledda”

Den här versen är oerhört rik på lärdomar och innehåller allt om krissituationer och de som drabbas av dem och hur en bra muslim reagerar på dem och får tre typer av en stor belöning där nyckelbegreppet är ”tålamod” och uthålligheten vid krisen.

Först några ord om vad som är en kris enligt versen:

Rädsla och ångest: Innebär att den drabbade levde förr i ett tillstånd av trygghet innan något plötsligt hände så att han eller hon blir rädd. Många krissituationer kan relateras till oro och rädsla, rädsla för en oviss framtid, rädsla för ett besked från hälsoundersökning, rädsla för en ekonomisk kris, rädsla för att förlora ett jobb, eller en nära anhörig osv. Rädslan kan vara befogad och har någon eller några faktiska orsaker men den kan också sakna någon egentlig och konkret grund.

Vi ber Allah, Gud den Ende, ingen gudom utom Honom, Universums Skapare och alla världars Herre att visa oss sin Barmhärtighet i alla svåra situationen och ber om välsignelser för Hans sista sändebud Muhammed salla Allaho aleihi wa sallam. Ameen

Av Ben Messaud - 3 januari 2016 23:59

Regler för tiggandet

 

Det är pinsamt att varje gång någon vill göra en hjälpinsats drar i gång och själv med en insamlings kampanj i allas närvaro och ställer alla framför vägvalet att ge bort bidrag eller inte ge. Ger man bara av snällhet och solidaritet med de andra, så är det hyckleri eller ”riyaae” (= exponering och skryt att man är generös). Avstår man från att ge, så betraktas detta som snålhet. Man måste veta vad ”sharia” säger om detta. Det är inte tillåtet att be om bidrag om det inte finns ett riktigt stort behov av detta och den som behöver hjälp accepterar själv att stå fram och ha mod att förklara varför han/hon behöver hjälp. Det är inte tillåtet med att störa en annan muslim, utsätta honom/henne för besvär och pinsam situation (ihraj). En riktig muslim som har ”waraae” (dvs mycket försiktighet för att inte hamna i haram) tar tiggandet som sista ”nödvändiga ont”, när allt annat inte är möjligt. Här i Sverige är det ytterst sällan att någon hamnar i en sådan kris. Många kan sälja sina ägodelar, kan låna och betala sina lån osv. Udantag för dem som verkligen är ”Aabir Sabil” (förbipasserande och främmande resenär). Undantag också är kollektiva insamlingar för att bygga moskéer, köpa och renovera dem.  

 

Glöm inte en sak: Det finns bröder och systrar som kan ha fattiga människor att hjälpa utomlands och som dessutom är släktingar. Kort sagt, dra inte i gång detta med insamling framför alla och om någon vill hjälpa någon annan så är det bättre att göra det diskret eller att fråga individuellt och separat de som vill hjälpa. De som vill kan läsa detta noggrant och förhoppningsvis ta lärdom av detta. Det finns gott om haditer från den autentiska sunna som bevis på att det är förbjudet att tigga utom vid ytterst nödfall:

Detta är från Assahihain dvs Hadit samlingar från Bokhari och Moslem som är de mest tillförlitliga och äkta. Enligt Abdallah Ibn Omar (rA) så sa proften Muhammed (sAw):” Den som tigger från folk och håller på hela tiden kommer den Yttersta Dagen med ett ansikte som inte har någon bit av kött (hud) Och i Sahih Moslem har det rapporterats att profeten Muhammed (sAw) sa:”Den som ber folk om pengar och vill ha mer, han ber om att få glöd (den Yttersta Dagen i Helvetet) Låt honom då få litet eller mycket av det.” Abu Hamed Al Ghazali sa:

 

Att tigga är i grunden ”haram” förbjudet men i ytterst nödfall tillåtet: Varför det i grunden är förbjudet för att det har att göra med tre förbjudna ting: För att det förknippas med klagan mot Allah, för att man visar sin fattigdom och man visar inte vad Gud har gett den som tigger. Om en slav går och tigger hos främmande folk så är detta ett tecken på otacksamheten gentemot sin herre” Den som gör detta visar att han inte är nöjd med de gåvor han fick av Gud. Och detta måste skarpt förbjudas och det ska tillåtas endast i mycket begränsad och sällsynt nödsituation som när ett dött djur tillåts att ätas. Den andra orsaken till förbud är att den tiggare visar sin misär och måste sänka sig och tappa ansiktet och visa sig förnedrad och detta inte är tillåtet att hamna i en sådan situation framför en annan människa. En sådan situation av nöd och förnedring visar man bara för Gud.” En tredje orsak: Är att tiggaren generar folk och pressar dem till ett av två val:

Att ge något eller att avstå. Ge han bort utan att han egentligen vill det så är det otillåtet eftersom han visar att han är generös utan att ärligt vara det. Ge han inte något kommer han att känna skuld och skam och betraktar sig som snål. Hur än han gör är det skadligt för honom: minskade pengar som kanske skulle spenderas på saker som den egna familjen behöver och detta är i islam det bästa man kan göra med sina resurser. Eller i fall han avstår från att ge så drabbas psyket och självkänslan.

I Sahihain, rapporteras också att Abi Hureirah (rA) har sagt att profeten Muhammed (sAw) sa: ” Vid Allah som har min själ i Sin Hand är det bättre för en av er att ta sitt rep och hugger och samlar ved på sin rygg och ger bort den i gåva till folk än att komma till en man och tigga något och få något eller inte” . Enligt Moslems haditsamlingen så sa profeten: ” Om en av er tidigt på morgonen ger sig i väg och samlar ved på sin rygg och ger bort den och blir med den oberoende av folk är bättre för honom än att be någon som ger honom eller avstår. Därför att den högre handen är bättre än den lägre och börja (visa din generositet) för dem du (har försörjningsplikten för) försörjer. Ahmed la till följande: ” Om han tar jord och stoppar den i sin mun, är bättre än att stoppa i sin mun det som Allah har förbjudit. Även i Sahih Al Bokhari finns följande hadith: Enligt Azzubair Ibnu Al Aawam (rA) så sa profeten (sAw): ” Om en av er tar sitt rep och samlar ett lass ved på sin rygg och säljer det och blir självförsörjd är bättre än att han frågar om hjälp och får något eller inte.”

Må Allah guida oss till det rätta och det rätta är att hitta en balansgång mellan snålheten och överdriven generositet och detta står även i Koranen. 

Av Ben Messaud - 30 mars 2015 18:50

Lov och pris tillkommer Allah, jag lovprisar Honom och ber Honom om förlåtelse för alla synder och ber Honom om hjälp och sätter all tillit till Honom och tillskriver Honom allt gott och jag vittnar om att det inte finns någon gudom värd att dyrkas  utom Honom, den Ende utan någon vid sidan om Honom och utan någon medhjälpare och jag vittnar om att Muhammed (må Allahs fred och välsignelser vara med honom) är Hans tjänare och Hans sändebud, Hans utvalda och mest omtyckta bland dem av Honom skapade väsen. Han meddelade vidare budskapet i sin helhet, och lämnade vidare det anförtrodda helt och kallade till Allah med övertygelse och stor klarhet. Allah har använt honom för att uppfylla vad Han har lovat allaväsen och för att genom honom vägleda dem Han ville av Sina skapade varelser.

Jag råder alla och mig själv med det råd som Allah, Upphöjd är Han, gav sina tjänare förut och sa: ” Vi har uppmanat dem som tog emot Skriften före er, liksom vi har uppmanat er att frukta Allah”              

Profeten Muhammed sws sa: ”Det finns en verklig mening med allting, och en Allahs tjänare når inte meningen med tron förrän han/hon vet att det som drabbar honom inte skulle ha missat honom och det som han undkommer och slipper inte skulle ha drabbat honom” (Från en äkta haditsamling).

Enligt Ibnu Massaud så sa profeten sws: ”Svagheten i tron är att du behagar folk även genom att du framkallar Allahs missnöje med dig, och att du uppskattar dem för något som Allah gav dem, och att du nedvärderar dem för att de fick av Allah något Han inte gett dig.  Allahs försörjningsmedel och lott (arrizq) till alla kan inte säkras av någon person hur villig till detta han/hon kan vara, och kan inte hindras att komma till någons fördel av hatet från någon hatare.” Berättad i Al hilyasamlingen.                                                  

                

Utlovande av det rätta och det orätta: Allah bryter inte mot sitt löfte. Han säkrar och håller sina löften för sina tjänare och förverkligar dem för var och en. För Han är mest Ärlig, både i sitt tal, sina berättelser och allt det Han har lovat. Därför beskrivs Hans löften med att vara mest sanna och tillförlitliga. ”Det rätta” här betyder det mest äkta, mest förnuftiga och fullkomligt uppriktiga. Därför förverkligas löftet och kommer verkligen att inträffa. Allah säger i Al Qasas v. 13: ” Vi har fört tillbaka honom (Musa som bebis) till hans mor så att hon gläds av synen på honom och glömmer sin sorg och för att hon skulle veta att Allahs löfte är sanning. Detta är vad de flesta inte vet”                              

Allah har återlämnat barnet till hans mor, helt enligt Allahs visdom och det Han har förutbestämt och enligt löftet till henne. Allah säger:

” Vi kommer verkligen att återföra honom till dig” Hon visste inte hur detta skulle ske. Det var meningen med att detta skulle vara en prövning för henne och hon klarade den eftersom hon litade totalt på Allahs löfte och löftet hölls och hon såg barnet tillbaka friskt och välmående. Allah säger: ” Visst tillhör Allah allt i himlarna och jorden, visst är Allahs löfte äkta och besannas, men de flesta människorna vet inte detta” 

Kopplingen mellan de två delarna i versen dvs att allt i himlarna och jorden är Allahs egendom och att Allahs löfte infrias, den kopplingen är avsiktlig. För båda delarna håller ihop och allt är möjligt för Allah som äger allt och kan allt. Eftersom Han är mest mäktig och äger allt så finns absolut inget hinder för Honom att få sin vilja genom i allt Han vill. Hans makt och Hans Vilja råder och omfattar allting. Den som saknar dessa egenskaper kan inte vara säker på att hålla sina löften. De riktigt troende muslimerna är fullt övertygade om detta, medan icke troende förnekar detta, för de saknar tilliten till Allah och känner inte till Honom riktigt.  

Allah säger: ” Av dem där ska Vi acceptera deras bästa gärningar och bortse från deras dåliga handlingar bland Paradisets folk och detta enligt det sanna löftet de fick” (av profeterna)” I föregående versen har Allah prisat de troende som är snälla mot sina föräldrar och har goda relationer till dem och är tacksamma för de gåvor de har fått från Allah och Han upplyste sedan om att Hans löfte alltid infrias. I den efterföljande versen berättade Han om en man som inte var troende och var trotsig och elak mot sina föräldrar och litade inte på Allahs löften. Föräldrarna var helt motsatsen. De har uppmanat honom att vara god och troende och varnat honom för att inte tro på Allahs löfte, men han brydde sig inte och avvisade allt vad de har sagt. Han svarade och sa att :” Detta är bara sagor från förfädernas tid”. På Uppståndelsedagen ska alla få vad de har utlovats av Allah, antingen straff eller belöning. Då kommer den gudomliga rättvisan att råda.Till motsatsen för Allahs löfte har vi satans löfte som bygger på lögn, falskhet och svek, allting med avsikten att lura sina offer.                       Allah swt säger: ”…Han, djävulen, lovar dem saker och får dem att leva på hoppet om något gott men det han lovar är lurigt och falskt.” 

När satans anhängare kräver honom på bevis för det han har lovat, skrattar han åt dem och visar hur naiva de är att tro på honom. Sanningen får de sedan se men, för sent. De riktigt troende låter sig inte luras av honom och han har ingen makt över dem. Det har Allah sagt i Koranen. Under detta liv sviker han sitt folk. Allah swt säger: ” Och då djävulen förskönade (sina anhängares) handlingar och sa: Ingen idag kan besegra er, för jag är med er och skyddar er och när de båda grupperna fick syn på varandra, vände han sig bort och sa: Jag tar avstånd från er och jag ser vad ni inte ser och jag fruktar Allah och Allahs straff är hårt.”                                         Satans onda avslöjas alltså och han påstår att han inte har något med dem (han lurat) att göra och att de får skylla sig själva och motiverar detta att han ser vad de inte ser, med det menar han att han ser änglar stiga ner i stora skaror till stöd för de riktigt troende. Han ljuger också för dem när han påstår att han fruktar Allah. Det har Allah också berättat i kap. Al Hashr. Han säger swt: ” Som satan när han sa till människan: var en förnekare och när hon blev det så sa han ”jag tar avstånd från dig, jag fruktar verkligen Allah, världarnas Herre.”

Troende muslimer ska veta att satan lämnar sitt folk i sticket och sviker dem den Yttersta Dagen. Allah säger också i surat "Ibrahim":

” När allt var klart så sa Satan: Allah har förvisso lovat er det rätta löftet och jag har lovat er och svikit er, och jag hade ingen makt över er förutom att jag kallade er till mig och ni lydde mig. Klaga då inte på mig och skyll i stället er själva. Jag kan inte hjälpa er och ni kan inte hjälpa mig. Jag tar bestämt avstånd för att ni tog mig som medhjälpare (till Allah). De som begår en sådan orätt får ett svidande straff.”

Djävulen medger alltså att hans löfte är bara svek och lögn, jämfört med Allahs löfte som är den riktiga sanningen. Satan lovar sitt folk annat: Allah säger:

”Satan varnar er för fattigdom och uppmanar er till snuskiga handlingar och Allah lovar er förlåtelse och överflöd av det goda. Allah råder över allting och är Allvetare.”

I denna vers uppmanar Djävulen till snålhet genom att skrämma de generösa med risken att bli till slut fattiga, medan Allah uppmuntrar de troende att hjälpa de nödlidande. Den uppmuntran ingår också i Allahs löfte som garanterar både överflöd av rikedomar och välfärd för de generösa som inte låter sig skrämmas av satan. 

Vi ber Allah om skydd från Satans onda och litar på Allahs löften och ber Honom om fortsatt vägledning så vi inte lämnar denna värld utom som riktiga muslimer med rent hjärta. Och må Allahs välsignelser och fred vara med Hans sändebud Muhammed sws Amen.

Presentation

Omröstning

Vilken sorts kärlek tycker du är bäst/störst/finaste?
 Till dig själv
 Till Gud
 Till en medmänniska
 Till en egen älskning
 Till ev. egna barn
 Till pengar
 Till samlingobjekt
 Till kultur
 Till en idol från sport
 Till en idol från musikvärlden
 Till en hobby
 Till fru
 Till make
 Till prylar
 Till jobb
 Till kläder
 Till en historisk person
 Till värmen och solen
 Till resor
 Till mysiga hemmakvällar

Fråga mig

2 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
        1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Juli 2016
>>>

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Sannislam med Blogkeen
Följ Sannislam med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se